Certifieringsbluffen

Posted by:Väktaren Posted on:jan 19,2018

Certifieringsbluffen går ut på att först locka ett företag med ett lukrativt jobb / en stororder och sedan ställa upp hinder i vägen. För att lösa hindren tvingas företaget betala, till exempel för att få sina produkter eller sin personal certifierade av en tredje part (som samarbetar med bedragaren) eller för att uppfylla något annat villkor som den presumtiva beställaren sätter upp och där företaget måste betala för utbildningsmaterial, kurser, köpa in förpackningar från en viss leverantör eller liknande. Alla krav ställs så att företaget bara kan uppfylla det genom att betala pengar till en tredje part som i hemlighet samarbetar med bedragaren.

Det hela verkar seriöst, men någon order inkommer aldrig och företaget luras att lägga ned resurser på certifieringar, utbildningar, etc som inte är värda något och som inte någon annan beställare efterfrågar.

Exempel på orderbluffen

Företag A arbetar med att sälja Produkt B. De blir kontaktade av bedragaren som säger sig representera Företag Y som är mycket intresserade av Produkt B. Bedragaren vill veta mycket om Produkt B och ger sken av vara både insatt i branschen och genuint intresserad av produkten. Det verkar som en affär är nära förestående.

Det dyker dock upp ett litet hinder. Företag Y är mycket intresserade av att köpa in Produkt B – faktum är att de överväger att göra en stororder och sedan bli kontinuerlig kund hos Företag A – men Företag Y måste följa vissa lagar / regler / en intern företagspolicy och kräver därför att Företag A / Produkt B har en viss certifiering. (Det kan till exempel handla om en miljöcertifiering, hälsocertifiering, certifiering på att man upprätthåller en viss standard, certifiering på att personalen har genomgått en viss utbildning, osv.)

Som tur är vet Företag Y exakt vilken aktör som Företag A behöver kontakta för att erhålla certifieringen: Certifieringsföretaget Z. Att certifiera sig kostar givetvis pengar, men en bråkdel av vad den potentiell storordern är värd. Ibland rekommenderar Företag Y också att Företag A kontaktar Utbildningsföretaget X för att där köpa in nödvändigt utbildningsmaterial, kurser och dylikt som behövs för att bli certifierad.

Företag A betalar pengar för utbildningsmaterial, kurser och själva certifieringen med får aldrig ta emot någon order. Ibland förstår Företag A aldrig att det har utsatts för ett bedrägeri eftersom de får ett meddelande om att Företag Y har valt en annan leverantör, inte längre har behov av Produkt B eller av någon annan anledning inte kommer att lägga någon order.

Varianter

Framgångsrika bedragare skräddarsyr bluffen för att passa de aktuella företagen.

Vid vissa bluffar är det förhållandevis lite pengar det rör sig om, men bedragaren utför bluffen mot ett stort antal företag och vet att många av dem – just för att det inte rör sig om något stort belopp – kommer att nappa på betet.

I andra fall går bedragaren efter större företag med mer rejäla resurser där det finns mycket pengar att lura till sig. Här kan det löna sig för bedragaren att ge sken av att representera en utländsk kund, eftersom det är svårare – även för större företag – att hålla koll på exakt vilka certifieringar och liknande som förekommer i utlandet. Säger bedragaren att det krävs en viss specifik halal-certifiering för att kunden i Saudiarabien ska vilja lägga en stororder kan det låta helt rimligt.

Vissa bedragare har tagit för vana att aktivt leta upp företag som de vet är i starkt behov av nya kunder, till exempel för att företaget är nystartat, nyligen har tappat en viktig kund eller verkar i en nisch där det råder extrem konkurrens och de långvariga uppdragen är få. Sådana företag är mer troliga att vända ut och in på sig själva för att försöka uppfylla en potentiell kunds krav.

Väktaren

Försöker minska antalet företag som blir bluffade varje år.