Hur du bestrider bluffakturor

Posted by:Väktaren Posted on:sep 27,2016

När du bestrider en bluffaktura är det viktigt att hela tiden spara dokumentation som kan komma till nytta framöver. Detta inkluderar all sorts kommunikation mellan bedragaren och brottsoffret. Kommunikation ska helst ske skriftligen och det är bra att använda metoder som gör att exakt datum för varje del av kommunikationen är enkelt att bevisa. Ägna dig inte åt kommunikation som inte går att styrka senare.

Bestrid fakturan

 • blufffakturaTa en kopia på bluffakturan och spara den för eventuella framtida behov.
 • Ta sedan bluffakturan och stryk ett streck över den. Skriv ”BESTRIDER BETALNINGSANSVAR – EJ BESTÄLLT” på bluffakturan. Föredrar man lite mer omfattande text kan man skriva ”Bestrider betalningsansvar då vi ej har beställt denna vara.” eller ”Bestrider betalningsansvar då vi ej har beställt denna tjänst.”
 • Ta en ny kopia på bluffakturan, inklusive det du har skrivit dit. Det är bra att framöver kunna visa upp en kopia av både originalfakturan och en kopia av hur ditt bestridande såg ut.
 • Skicka ditt bestridande till fakturans avsändare. Skicka den med en metod som visar datum och tid, till exempel rekommenderat brev eller fax.
 • Obs! Skriv inte under bestridandet med din namnteckning. Det finns risk för att bedragarna börjar använda sig av din namnteckning i sin bedrägeriverksamhet.

Polisanmäl

Även om bedragarna inte har lyckats lura dig på några pengar bör du polisanmäla försöket. Falska fakturor är försök till bedrägeri och därmed olagliga. Se till att få en utskrift av polisanmälan, den kan vara bra att ha i kontakten med till exempel inkassobolag och kronofogden framöver om bedragarna inte drar tillbaka sitt krav.

Inkasso

Det är väldigt vanligt att bluffakturornas avsändare struntar i att gå vidare när de stöter på motstånd. De vill hålla en låg profil och få in enkla pengar från individer och företag som råkar betala fakturan utan att inse att den är falsk. Det finns dock bedragare som väljer att fortsätta kräva pengar även efter att de har mottagit ett bestridande, vanligen eftersom de hoppas på att fakturans mottagare ska bli så rädd för hot om inkasso och kronofogden att fakturan ska bli betald fast offret som utsätts för bedrägeriet vet om att fakturan är falsk.

Om bedragaren går vidare och överlämnar sin falska fordran till inkasso, bestrid även dessa betalningskrav. Så snart du får ett betalningskrav från inkassobolaget, bestrid det på samma sätt som du bestred den ursprungliga fakturan och se till att spara kopior. Skicka med en förklaring till inkassobolaget om varför du bestrider betalningskravet och bifoga en kopia på ditt bestridande av bluffakturan. Det är också bra att nämna att bedrägeriförsöket har polisanmälts och till vilken polismyndighet.

Kronofogden

kronofogdenOm du får ett brev från Kronofogden rörande bluffakturan, bestrid även detta krav skriftligen. Om du inte bestrider det finns risk för att fordran blir fastställd som en skuld trots att du bestridit den tidigare.

 • Bestrid betalningskravet från Kronofogden.
 • Skicka med en förklaring till varför det inte finns någon skuld.
 • Skicka med en kopia på ditt tidigare bestridande (eller bestridanden).
 • Berätta att bedrägeriförsöket är polisanmält.

Kronofogden går aldrig vidare till indrivning av en påstådd skuld utan att den först har fastställts, antingen av Kronofogden själva eller av en domstol. Mer information om hur det fungerar med betalningsanmärkningar hittar du på vår sida om Bluffakturor.

Om du trots ditt bestridande skulle få ett utslag mot dig hos Kronofogden är det viktigt att bestrida även detta. Återigen gäller det att bestrida skriftligen, direkt till Kronofogden, och bifoga dokument som styrker dina påståenden om att du har bestridit fakturan, eventuella inkassokrav och ansökan om betalningsföreläggande. Kronofogden har möjlighet att rätta uppgifter som är oriktiga, felaktiga och missvisande, till exempel en uppgift om ett betalningsföreläggande som inte borde finnas registrerat eftersom det härrör från en bluffaktura. Mer information hittar du på Kronofogdens sajt.

Tingsrätten

Efter att du har bestridit skulden hos Kronofogden kan bedragaren välja att driva ärendet vidare i Tingsrätten. Bevisbördan vilar då på bedragaren, det är alltså inte du som måste visa att du inte har ett avtal med bedragaren utan bedragaren måste visa att du har ett avtal och är betalningsskyldig.

Det är få bedragare som vill dra ärenden hela vägen till Tingsrätten. Det finns dock exempel på bedragare som fortsatt driva ärenden hela vägen till Tingsrätten i hopp om att skrämma brottsoffret med hot om att rättegången kommer att bli långdragen, dyrbar och resurskrävande. Det vet att vissa brottsoffer faller till föga och betalar bara för att få det hela ur världen. Särskilt för småföretagande kan det vara betungande att behöva lägga tid och energi på en rättegång. Det finns också brottsoffer som betalar för att de är rädda för att inte bli trodda i rätten eller fruktar att en rättegång kommer att solka ned deras varumärke.

Mer information

Mer information hittar du hos:

 • Kronofogdens sajt
 • Svensk Handels sajt
 • Företagarnas sajt
 • Datainspektionen (se avdelningen om inkassolagen)
 • Regeringens sajt (sök på fakturabedrägeri)

Väktaren

Försöker minska antalet företag som blir bluffade varje år.