Leverans av obeställt gods

Posted by:Väktaren Posted on:sep 24,2017

Det finns många olika bluffar som involverar leverans av obeställda varor och tjänster. Här är ett exempel på en av dem. Den brukar kallas för kopiatorbluffen, men förekommer i oändliga variationer.

Kopiatorbluffen

  1. Bedragaren kontaktar ett företag och begagnar sig av olika knep för att få veta vad företaget har för kopiatorer och vem på företaget som är ansvarig för att beställa in tonerkasetter, kopiatorpapper, etc. Bedragaren kan till exempel utge sig för att göra en undersökning eller att det rör sig om en tävling arrangerad av någon av de stora leverantörerna av dylikt material.
  2. Bedragaren får tillgång till information om antal kopiatorer, tillverkare, serienummer, etc. Bedragaren får också tala med någon som är ansvarig för beställningar av sådant material och ser till att ta namnet på den personen. I vissa fall nöjer sig bedragare med att få namnet på personen som först svarade på telefonsamtalet – ibland kan det vara en fördel för bedragaren att inte tala med den som faktiskt är ansvarig för inköp utan istället ha kontakt med någon som inte brukar göra sådana beställningar.
  3. Efter en tid levereras kopieringspapper, tonerkasetter, rengöringsmaterial, kopieringsmaskinsreservdelar, etc till företaget – produkter som helt klart är anpassade till just de kopiatorer som företaget har. Tillsammans med produkterna kommer en räkning. Givetvis är priset på produkterna väldigt högt i förhållande till deras kvalité, för bedragaren vill ju göra en rejäl hacka på mellanskillnaden. (I vissa fall kan det dessutom röra sig om stulet gods.) På räkningen anges namnet på den person på företaget som ska ha beställt produkterna.
  4. Om företaget vägrar betala hotar bedragaren med att lämna över räkningen till inkasso. För företaget känns det osäkert vilket beslut polis och kronofogde skulle komma fram till om företaget bestred fakturan och hävdade att det rör sig om ett bedrägeri. Det levererade godset är ju trots att sådant som företaget skulle ha kunnat beställa och beställningen ser dessutom ut att vara gjord av en av de anställda eftersom dennes namn står på fakturan. I vissa fall kan det till och med uppstå konflikter inom företaget, där personen vars namn står på fakturan anklagas för att ha gjort en felaktig beställning och riskerar olika repressalier.
  5. I vissa fall samarbetar bedragaren med oseriösa inkassobolag/indrivare som kommer att börja trakassera och hota företaget om betalning inte sker.
  6. Om företaget inte betalar tvingas det lägga ned resurser på att försöka reda upp situationen hos kronofogden. En polisanmälan om bedrägeri/bedrägeriförsök behöver upprättas och över lag kommer blufförsöket att kosta företaget tid, pengar och energi

I vissa fall har bedragaren så stor tur att ingen på företaget ens ifrågasätter fakturan utan den betalas direkt utan knot. Det kan till exempel vara så att den som är ansvarig för att betala fakturor inte alls har någon koll på vad som levererats eller vad den typen av produkter normalt kostar.

Varianter på kopiatorbluffen

Kopiatorbluffen förekommer i många olika varianter och en bedragare kan skräddarsy sin bluff för att passa olika företag i olika branscher. Den gemensamma nämnaren är att bedragaren under falska premisser skaffar sig information om företaget och sedan använder den för att skicka ut en faktura för en beställning som aldrig gjorts.

I fallet ovan fick företaget faktiskt ta emot kopiatorprodukter som har ett visst värde, men det finns många exempel på företag som har fått ta emot produkter vars värde är noll eller mycket ringa. Det kan till exempel röra sig om olika digitala produkter såsom ”antivirusprogram” eller ”en managementkurs online”.

Nu för tiden är det väldigt lätt för bedragare att hitta produkter som knappt kostar dem någonting att införskaffa och där de kan använda samma produkt för hundratals offer eftersom produkten inte existerar i fysisk form och eftersom den kan dupliceras digitalt i det oändliga. En bedragare kan till exempel sätta upp en sajt online, fylla den med generiskt skräp (”En fantastisk kurs om XYZ!”) och ta hutlöst betalt för att ge företag tillgång till inloggningsuppgifterna för att nå produkten.

För att bedragaren ska öka chansen för att lyckas med sin bluff är det dock viktigt att på något sätt få det att verka rimligt att företaget faktiskt har gjort en beställning. I fallet med kopiatorn handlade det om att ta reda på tillverkare och serienummer för företagets kopiatorer. Väljer bedragaren att arbeta med andra produkter gäller det att komma på motsvarande tricks för dessa.

Väktaren

Försöker minska antalet företag som blir bluffade varje år.