Bluffakturor

Posted by:Väktaren Posted on:sep 27,2016

Bluffakturor är ett samlingsbegrepp för fakturor som skickas ut för varor och tjänster som mottagaren inte har beställt. Detta är olagligt och kallas formellt för fakturabedrägeri. Eftersom bedrägerier är olagliga redan på försöksstadiet krävs inte att mottagaren faktiskt betalar fakturan för att avsändaren ska göra sig skyldig till ett brott.

Både privatpersoner, företag och organisationer råkar ut för bluffakturor.

Vad ska jag göra om jag emottagit en bluffaktura?

blufffakturaOm man har tagit emot en bluffaktura ska man inte betala den. Det är tyvärr ganska vanligt att mottagaren är så rädd för att få en betalningsanmärkning att han eller hon betalar och hoppas på att sedan kunna kräva tillbaka pengarna via rättsväsendet. Tyvärr tenderar det att vara ljusskygga individer som sysslar med fakturabedrägerier och den påstådda fordringsägaren kan snabbt försvinna och spåren sopas igen om det börjar bli hett om öronen för bedragarna. Fakturabedrägerier är inte heller ett prioriterat brott inom polisväsendet, och det låga straffvärdet begränsar vilka metoder polisen får använda.

Vårt råd är därför att man inte betalar bluffakturor, utan istället bestrider dem och polisanmäler bedrägeriförsöket. Att betala innebär inte bara att man blir av med pengar som man troligen aldrig får igen, utan också att man göder en kriminell verksamhet.

Mer information om hur du bestrider fakturan hittar du på vår sida ”Hur du bestrider bluffakturor”. Där finns även information om hur man bestrider betalningsskyldighet om bedragaren lämnar vidare sitt krav till inkasso eller Kronofogden.

Att bestrida en faktura är varken krångligt eller särskilt resurskrävande och man behöver absolut inte vara jurist för att klara av att göra det.

Varför polisanmäla?

Varför polisanmäla om polisen troligen ändå inte kommer att göra någon omfattande utredning?

Att polisanmäla fakturabedrägerier och bedrägeriförsök är viktigt av flera skäl även om det inte leder till någon stor utredning:

  • Ju fler som polisanmäler, desto större blir medvetenheten om hur stort problemet är och polisen kan få möjlighet att omfördela sina resurser.
  • Varje enskild polisanmälan kan hjälpa polisen att ringa in dem som sysslar med denna typ av bedrägerier.
  • Det är inte helt ovanligt att dessa förövare även ägnar sig åt annat brottslig verksamhet och då kan polisanmälningarna avseende bedrägeriförsök bli en del av en större och mer prioriterad utredning.
  • Antalet polisanmälningar kan ligga till grund för offentliga utredningar, som till exempel kan mynna ut i striktare lagstiftning mot fakturabedrägerier och bättre skydd för de som drabbas.
  • Som drabbad kan det finna situationer där polisanmälan är viktig, till exempel i kontakten med andra myndigheter eller om man behöver förklara för leverantörer varför ens kreditupplysning för tillfället visar upp ett betalningsförläggande.Att man faktiskt har polisanmält är en indikation på att det inte rör sig om ett civilrättsligt spörsmål mellan två parter som inte kan komma överens, utan att det handlar om ett brott som begåtts där den ena parten är förövare och den andra parten är brottsoffer.

Risken för betalningsanmärkning

Avsändarna av bluffakturor vet att de kan skrämmas med hot om betalningsanmärkningar. I Sverige kan en synlig betalningsanmärkning på kreditupplysningen ha stor effekt på ens möjligheter att ingå kreditavtal och många – både privatpersoner, organisationer och företag – är därför med rätta väldigt måna om att inte få någon betalningsanmärkning.

betalningsanmarkningVärt att veta här är att när det gäller privatpersoner och enskilda näringsidkare (enskild firma) får kreditupplysningsföretagen inte registrera en betalningsanmärkning om betalningsskyldigheten inte har fastställts av Kronofogden eller domstol. Bedragaren måste alltså ta sin bluffaktura till Kronofogden eller Tingsrätten och försöka få mottagarens betalningsskyldighet fastställd där. Innan sådan fastställning sker skickas ett meddelande ut till den som anklagas för att inte ha betalat, så att den juridiska eller fysiska personer får möjlighet att yttra sig och ge sin förklaring..

För företag (ej enskild firma) är det annorlunda. Redan en ansökan om betalningsföreläggande som inkommit till Kronofogden får registreras som en betalningsanmärkning. De svenska kreditupplysningsföretagen har dock åtagit sig att inte visa betalningsförelägganden som skickats in av något av de företag som finns med på Svensk Handels varningslista.

Om en ansökan om betalningsföreläggande syns på din kreditupplysning på grund av ett fakturabedrägeri kan du ansöka om rättelse hos Kronofogden. Om Kronofogden håller med om att uppgiften är missvisande blockerar de den och meddelar kreditupplysningsföretagen. Kreditupplysningsföretagen är då skyldiga att både gallra ut betalningsanmärkningen (och eventuella övriga vidhängande uppgifter om skuld) från sina register och underrätta dem som under det senaste halvåret har fått ta del av den missvisande uppgiften.

Varning för fakturaliknande erbjudanden

Vissa bluffmakare försöker kringgå lagen genom att inte skicka ut fakturor utan något som påminner väldigt mycket om en faktura men inte är det. Lusläser man dokumentet ser man att det rör sig om ett erbjudande om att ingå ett avtal, inte ett betalningskrav hänförligt till ett (påstått) existerande avtal. Om man gör en inbetalning räknas det som att man tackat ja till erbjudandet.

Svensk handels varningslista

Om man vill hjälpa till att varna andra kan man kontakta näringslivsorganisationen Svensk Handel och ge dem information om den bluffaktura man har tagit emot. Svensk Handel har en varningslista där de listar fakturabedragare, företag med oseriösa försäljningsmetoder och aktörer vars erbjudanden eller utskick kan uppfattas som vilseledande.

Att en aktör hamnar på varningslistan innebär inte bara att andra potentiella brottsoffer blir varnade, utan informationen går också ut till de svenska kreditupplysningsföretagen som har åtagit sig att inte registrera betalningsförelägganden som lämnats in till Kronofogden av någon som är uppsatt på varningslistan. Du hjälper alltså andra företagare att slippa få sina kreditupplysningar nedsolkade av betalningsanmärkningar på grund av felaktiga betalningsförelägganden som Kronofogden ännu inte har hunnit behandla.

Väktaren

Försöker minska antalet företag som blir bluffade varje år.