Vanliga bluffar

Posted by:Väktaren Posted on:sep 27,2016

blufffakturaVarning för imitation av seriösa aktörer

Det är vanligt att bluffmakare väljer att härma seriösa företag, organisationer och myndigheter i hopp om att bluffakturorna enklare ska glida förbi kontrollerna. Detta härmande omfattar ofta inte bara namn utan även loggor och dylikt. Ibland är det bara själva informationen om vart pengarna ska skickas som skiljer bluffakturan från en faktura som skickats ut av en seriös aktör. Bedragaren använder en äkta faktura som mall men ändrar den information som rör bankgiro, bankonto eller dylikt.

Som företagare bör man se till att det finns en aktuell lista eller databas över leverantörer som företaget köper ifrån, inlusive detaljuppgifter om bankgiro, bankkonto, etc. Ha som rutin att fakturor ska motkollas mot denna information. Var noga vid varje kontroll, för ibland är det väldigt små detaljer som skiljer en riktig faktura från en bluffaktura.

Varning för identitetsstöld

Vissa bedragare är så pass avancerade att de tar reda på vilka som arbetar på företaget och sätter något av deras namn, eller ett snarlikt namn, som beställare på fakturan.

Bedragare kan också välja ut en namn på någon som fram till nyligen arbetade i företaget, i hopp om att detta ska göra det ännu enklare för fakturan att slinka igenom. Det samma gäller anställda som nyligen flyttats till en annan arbetsplats inom samma företag eller företagssfär.

Varning för fakturaliknande erbjudanden och dylikt

I ett försök att kringgå lagen är det vanligt att bedragare istället för att göra en renodlad bluffaktura utformar ett erbjudande så att det ser väldigt mycket ut som en faktura. Man kan behöva titta noga i den finstilta texten för att inse att det rör sig om ett erbjudande som man kan ignorera, inte en faktura som måste betalas.

Ett liknande vanligt förekommande bedrägeri är en talong eller blankett som ger sken av att man behöver bekräfta eller uppdatera företagsinformation för en redan beställd annons, katalog, internettjänst eller dylikt.

Saker som inte är en faktura utan till exempel en uppmaning om att uppdatera företagsinformation i ett offentligt register eller granska och godkänna uppgifter för en annons som enligt utsago redan har beställts bör alltid dubbelkollas lika noga som en faktura.

Falska lånelöften

Detta är en bluff som påminner mycket om faktura bluffar men som bygger kring lånelöften.  Ett lånelöfte är ett löfte från en långivare att låna en individ (vanligtvis en husköpare) en viss summa så att han kan genomföra en viss affär.  Du kan läsa mer om lånelöften hos lånelöfte.se.  Offer för denna bluff får ett lånelöfte hemskickat.  De som svarar på bluffen luras att ta ett dyrt lån med många dolda avgifter. Lånen är ofta designade för att se billiga ut trots att de inte är det.

Varning för stress

Var på din vakt mot all form av stressande agerande från påstådda leverantör och liknande. Bedragare vill vanligen att någon på företaget ska agera snabbt, så att den anställde inte hinner tänka över situationen, dubbelkolla infon eller konsultera någon med mer erfarenhet. Det kan därför hända att bedragarna skickar ut en betalningspåminnelse med kort datum (trots att de aldrig skickat ut någon originalfaktura) eller till och med ringer och stressar den anställde med hot om inkasso, Kronofogden, betalningsanmärkningar, inställda leveranser, osv.

Varning för att säga upp mystiska avtal

pengarBluffakturor och liknande bedrägerier ska bestridas, man ska inte försöka säga upp ”avtalet”. Att man säger upp avtalet kan tas som intäkt för att ett avtal faktiskt har existerat. Om någon hävdar att ett avtal existerar fast du inte har ingått något avtal är det viktigt att du bestrider avtalet istället för att säga upp det.

Det finns bedragare som riktar in sig på att få den de kontaktar att tro att det redan existerar ett avtal och ge information om hur detta avtal kan sägas upp. Vanligen är det ett avtal för något som mottagaren verkligen inte är intresserad av, till exempel en prenumeration på en dyr och tämligen meningslös tjänst online. Ofta misstänker mottagaren att det rör sig om ett oseriöst företag men tänker att problemen kommer att försvinna bara avtalet sägs upp. Uppringaren kan till och med aktivt agera för att göra personen i andra änden så arg att han kräver att omedelbart få säga upp avtalet.

Om man följer den guide för uppsägning som uppringaren anger kan man räkna med att få en slutfaktura att betala, och den kan vara tämligen saftig. Ibland visar det sig att man i och med ”uppsägningen” har godkänt en lång uppsägningstid under vilken man förväntas betala för varor eller tjänster.

Varning för dubbebluffen

Först utsätts företaget för en bluffaktura eller liknande problem. Sedan blir de kontaktade av ett företag som erbjuder en lösning på problemet, till exempel kan de utge sig för att vara jurister som mot ersättning sköter bestridandet av fakturan. Det är givetvis bedragaren som ligger bakom både bluffakturan och lösningen.

Varning för bedragare som utnyttjar sommarvikarier

Som sommarvikarie kan man vara rädd för att göra fel och man har inte samma rutin som den som normalt gör jobbet. Detta är något som vissa bedragare utnyttjar till max. Innan sommaren är det därför viktigt att de som ska vikariera har fått tillräckligt med information om vad som gäller och hur de ska agera i olika situationer. Det är till exempel bra om de tydligt vet att de inte har rätt att godkänna några avtal, uppdateringar eller liknande (om det är så företagets rutiner ser ut) så att de med säkerhet kan avfärda personer som tar kontakt med dem och hävdar att sommarvikarier minsann alltid brukar kunna attestera just den här sortens leverantörsfaktura, att högsta chefen har sagt att Levarantör A ska vända sig till Sommarvikarie B för att få det här rutinärendet fixat, och så vidare.

Ha tydliga regler för hur vikarien ska agera. Är det bara att lägga på luren som gäller eller ska sommarvikarien be om kontaktinformation så att en mer rutinerad anställd kan ringa upp?

Varning för blinda fläckar i rutinerna

Bluffakturor är ofta (men inte alltid) förhållandevis små, eftersom bedragarna vet att företag är mer troliga att ha säkerhetsrutiner på plats för större utbetalningar. Se därför till att era säkerhetsrutiner omfattar alla fakturor, oavsett belopp. Gör också en övergång av rutinerna för att se om det finns andra blinda fläckar, till exempel någon viss del av företaget som betalar sina fakturor separat och inte igår i de vanliga rutinerna.

Väktaren

Försöker minska antalet företag som blir bluffade varje år.